.
ไดโนเสาร์แก่งหลวง    บวงสรวงพระธาตุภูปอ    ผ้าทอไทลื้อ    งามลือชื่อธารสวรรค์
 
  เข้าสู่ระบบ
username :
password :
 

  โครงสร้างการบริหาร

  ข้อมูลทั่วไป

  คณะผู้บริหาร

  บุคลากร

  สมาชิกสภา อบต.

  ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  วิสัยทัศน์/นโยบายผู้บริหาร

  ประชาสัมพันธ์

  งบประมาณ

  แผนพัฒนา

  ข่าว/ภาพกิจกรรมหน่วยงาน

  ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ OTOP

  แหล่งท่องเที่ยว

  หนังสือราชการ

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี

  แผนดำเนินงาน

  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเต

  ร้องเรียน ร้องทุกข์

 
เว็บไซต์หน่วยงาน
Untitled Document
เว็บไซต์จังหวัด

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

คนเข้าชมเว็บขณะนี้ 1 คน
 
 
Thaiflood
 
Thaiflood
 
เว็บคนเชียงราย เพื่อชาวเชียงราย
 
หนังสือราชการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 
คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด >>


แหล่งท่องเที่ยว
 น้ำตกธารสวรรค์   แก่งหลวง   พระธาตุภูปอ   วนอุทยานไดโนเสาร์-แก่งหลวง 
ดูทั้งหมด >>


ข่าว/ภาพกิจกรรมหน่วยงาน
 
โครงการส่งเสริมกีฬาปฐมวัย  ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมกีฬาปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ๒๕๕๙
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด >>


ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ม.4
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก ดีเซล เพิ่มเติม
  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบทุกดีเซล
  ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2560
ดูทั้งหมด >>


บุคลากร
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
ดูทั้งหมด >>


นายสมชัย อุ่นตาล
นายก อบต. บ้านมาง
 
ติดต่อ อบต.บ้านมาง 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

โทรทัศน์
Untitled Document
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
หนังสือพิมพ์
Untitled Document

www.welovethai.in.th 

www.welovethai.in.th 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนท้องถิ่น เว็บไซต์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล สนง.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Phayao Province Operation Center
ศูนย์รวมข้อมูล อบต.ทั่วประเทศ ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล ทั่วประเทศ ศูนย์รวมข้อมูล อบจ.ทั่วประเทศ แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตตำบลและสินค้า OTOP ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นทั่วเมืองไทย
เวบสมาพันธ์นิติกร อปท.แห่งประเทศไทย Welcome to Phayao ศูนย์บริการร่วม GCS : Government Center Service การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกู้วัดติโลกอารามในกว๊านพะเยา